Nieuwsbrief

Dierenartsenpraktijk Westvoorne

Nieuwsbrief 106, februari 2021


Beste lezer,

Nadat de mededeling over de weggelopen hond Kobus via voormalig assistente Sandra was doorgezet op Facebook, was Kobus snel gevonden op de Weijerland en voor de avondklok weer herenigd met zijn 90-jarige baas. Speciale dank voor de familie Eijk, die zich over Kobus ontfermd heeft en hem heeft thuisgebracht.

PS De werkzaamheden op de Vroonweerde zijn inmiddels begonnen.

Graag weer tot een volgende keer, A. Schrage
info@dierenartsschrage.nl | www.dierenartsschrage.nl